Szanowni Państwo – WAŻNY TERMIN 14-09-2019 r
Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r.,poz.1075), nakłada na dostawców usług
płatniczych, w tym Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, obowiązek wprowadzenia tzw. silnego uwierzytelniania użytkownika.
Silne uwierzytelnianie polega na dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości użytkowników bankowości internetowej, a jego celem jest zwiększenie ochrony Państwa danych osobowych oraz środków znajdujących się na rachunkach bankowych. Podczas silnego uwierzytelniania Użytkownik logując się do bankowości eBankNet będzie zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości przekazanym przez Bank Hasłem SMS. Biorąc pod uwagę powyższe, Posiadaczy rachunków prosimy aby o dnia 14-09-2019 sprawdzili podany numer telefonu komórkowego w Placówce gdzie zakładali bankowość elektroniczną, ponieważ na ten telefon Bank będzie wysyłał Hasło SMS. Natomiast klienci indywidualni, którzy do tej pory korzystali z tokenów, proszeni są o stawienie się w Placówce gdzie zakładali bankowość w celu podania nr telefonu komórkowego na który Bank będzie wysyłał Hasło SMS, a także o zmianę autoryzacji transakcji na Hasło SMS. Tokeny po 14-09-2019 nie będą już działały!!!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Oddziałami Naszego Banku lub informatykami, lista oraz numery telefonów dostępne są na Naszej stronie internetowej www.bszp.pl.

Uprzejmie dziękujemy.
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj